Prøver

Joined 11 October 2020
Revision as of 13:33, 11 October 2020 by Prøver (talk | contribs) (en liten ting)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

det er vanskelig å vite hva skjedde...